రాజీవ్ కనకాల చెల్లెలు శ్రీలక్ష్మి మరణం…..

రాజీవ్ కనకాల చెల్లెలు శ్రీలక్ష్మి మరణం….. శ్రీ లక్ష్మి కాన్సర్ కారణంగా చనిపోయిందని సమాచారం … వివరాలకు కింద ఉన్న వీడియో లింక్ ఓపెన్ చేసి చుడండి …