‘అమ్మ ఒడి’ పథకం ఫై సీఎం జగన్ సంచలన నిర్ణయం..! వింటే చాలు ఎగిరిగంతేస్తారు

‘అమ్మ ఒడి’ పథకం ఫై సీఎం జగన్ సంచలన నిర్ణయం..! వింటే చాలు ఎగిరిగంతేస్తారు

Leave a Reply

*